Hvem kan få bevilget vedligeholdende træning?

Borgere, der:

  • bor i Skive Kommune.
  • på grund af almindelig aldring eller kronisk sygdom har vanskeligt ved at klare hverdagens gøremål.
  • ikke selvstændigt er i stand til at træne i for eksempel et motionscenter, men har behov for støtte og vejledning af uddannede træningsmedarbejdere.

Praktiske oplysninger:

  • Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningscenteret.
  • Du kan efter en individuel vurdering blive bevilget kørsel/ledsagelse til og fra træning mod egenbetaling.
  • Træningen er gratis.

 

Publiceret 14-01-2020