Fra du fylder 80 år vil vi årligt tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Det er dig, der bestemmer, hvad der skal tales om. Eksempelvis kan vi tale om tryghed og trivsel i din hverdag, herunder:

  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.
  • Din hverdag med hverdagens gøremål.
  • Dit helbred og eventuelle helbredsmæssige begrænsninger i din hverdag.
  • Dit humør, dine interesser og ønsker, samvær og fællesskab med andre.
  • Din fysiske aktivitet - motion og bevægelse.
  • Din boligsituation.
  • Din familie- og arbejdsmæssige baggrund.
  • Råd og vejledning om kommunale tilbud og frivillig aktiviteter i dit lokal område.
  • Viden om, hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp.
  • Tab af nærtstående personer

Praktiske oplysninger

Samtalen varetages af en forebyggende medarbejder, der er sygeplejerske.

Medarbejderen har tavshedspligt.

Den forebyggende medarbejder kan ikke bevilge ydelser som eksempelvis hjemmehjælp.

Publiceret 04-11-2019