Skive kommune tilbyder et besøg til dig der er over 65 år og tilflytter, hvor vi bl.a. kan orientere dig om kommunale tilbud og frivillige aktiviteter i dit lokalområde.

Derudover kan samtalen omhandle tryghed og trivsel i din hverdag, herunder:

  • glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
  • din hverdag med hverdagens gøremål
  • dit helbred og eventuelle helbredsmæssige begrænsninger i hverdagen
  • dit humør, dine interesser og ønsker, samvær og fællesskab med andre
  • din fysiske aktivitet - motion og bevægelse
  • din familie- og arbejdsmæssige baggrund
  • tab blandt nærtstående personer
  • viden om hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for hjælp

Praktiske oplysninger

Samtalen varetages af en forebyggende medarbejder, der er sygeplejerske. Medarbejderen har tavshedspligt. Den forebyggende medarbejder kan ikke bevilge ydelser som eksempelvis hjemmehjælp.

Publiceret 04-11-2019