Formålet er, at du så hurtigt som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet:

 • Du bliver undersøgt og vurderet af en fysioterapeut.
 • Du får et relevant og individuelt tilrettelagt program for din træning.
 • Du får en professionel kickstart til en sundere livsstil i form at tips og idéer til vaneændringer, der holder.
 • Du kan modtage arbejdsrettet rådgivning/vejledning i forhold til din aktuelle fysiske problemstilling.

Tilbud om sundhedssamtale

 • Du har mulighed for at få en samtale med en sundhedsmedarbejder.
 • Samtalen er et tilbud til dig, hvis du gerne vil ændre vaner i forhold til Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
 • Til sundhedssamtalen kan du få tips og idéer til at ændre dine vaner. Du har også mulighed for at få målt BodyAge, BMI, blodtryk og taljemål.

Praktiske oplysninger:

 • Træningen foregår i KCL Motion, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.
 • Træningen foregår på hverdage mellem kl. 8 og 12.
 • Du har pligt til at møde på de aftalte dage.
 • Afbud i tilfælde af sygdom eller andet skal meldes til Klar Igen på tlf.: 5152 7423.
 • Din sagsbehandler vil blive orienteret om dit fremmøde.
 • Fysioterapeuten kan udarbejde en vurdering af træningsforløbet til din sagsbehandler efter endt forløb. Vurderingen kan indgå i dit videre forløb.

Publiceret 10-09-2019