Du kan få tilbud om et tidsafgrænset træningsforløb til at vedligeholde dine funktioner og færdigheder, hvis du er alderssvækket og har svært ved at klare dagligdagen. Baggrunden for dette kan eksempelvis være en blodprop, en kronisk sygdom, et hoftebrud. 

Et træningsforløb skal styrke dine færdigheder i dagligdagen og forebygge at du mister evnen til at udføre daglige opgaver, såsom at købe ind, støvsuge osv. Et træningsforløb kan også hjælpe dig med at komme til kræfter efter sygdom. Forebyggelsestilbud indgår som en integreret del af tilbuddet. Det kan handle om hjælp til rygestop eller sunde alkohol, kost og motionsvaner.

Hvem kan modtaget tilbud om træning?

Du er pensionist og har behov for at få styrket eller vedligeholdt dine færdigheder. Hvis du er i stand til at benytte motionscenter eller andet træningstilbud i frivilligt regi, kan du ikke visiteres til fysisk træning i kommunalt regi.

Hvordan søger jeg om træning?

Du, din praktiserende læge eller dine pårørende skal rette henvendelse til Sundhedscentret. Du vil herefter blive kontaktet af en terapeut  med henblik på træning.

Hvis du bor på plejehjem, skal du kontakte personalet, hvor du bor.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive vurderet og du vil eventuel blive indkaldt til en forundersøgelse, hvor en terapeut vil afdække dine konkrete behov for træning. Derefter vil målet for træning, indhold, omfang og træningssted blive aftalt.

Hvor finder træningen sted?

Træningsforløbet foregår på Træningscenter Møllegården eller i Sundhedscentret. Du kan få træning på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode. På baggrund af en individuel vurdering, kan du eventuelt få befordring til kørsel mod egen betaling.

 

Publiceret 13-01-2020