Sundhedscenter Skive tilbyder et forløb med fokus på trivsel og livskvalitet for dig med KOL.

I forløbet tilbydes du:

 • En opstartssamtale, hvor du sammen med en sygeplejerske planlægger dit forløb.
 • Fysisk træning på hold 2 gange om ugen (i alt 16 gange). Træningen foregår både indenfor og udendørs.
 • Undervisning om sygdom, kost og træning
 • Individuel vejledning om rygestop, alkohol, samliv
 • Mulighed for at deltage i Lungeforeningens café
 • Midtvejssamtale med sygeplejerske
 • Afsluttende samtale med sygeplejerske
 • Opfølgende telefonsamtale med sygeplejerske 3 måneder efter dit forløb er afsluttet. 

Praktiske oplysninger:

 • Der er løbende optag på forløbet.
 • Du skal selv sørge for transport til og fra træning/undervisning.
 • Du skal have en henvisning fra egen læge eller fra det ambulatorium, du er tilknyttet. 
 • Overvej gerne hvorfor du ønsker at deltage i forløbet og hvad du gerne vil have ud af det.
 • For at få det optimale ud af forløbet forventes det, at du deltager i hele forløbet. Hvis du skulle blive forhindret, er det vigtigt, at du melder afbud.
 • Pårørende er velkommen til at deltage i undervisningen. 

Publiceret 12-09-2019