At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i forhold til din aktuelle situation.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng i forløbet, og at det giver mening for dig. På den måde opnår du den bedst mulige rehabilitering til en optimal hverdag igen.

Skive Kommunes hjerneskadekoordinator:

 • Er med til at skabe sammenhæng i rehabiliteringsforløb mellem hospital og Skive Kommune.
 • Er den kommunale gennemgående person, der sammen med dig koordinerer de forskellige tilbud efter udskrivelsen.

Hjerneskadekoordinatorens tilbud henvender sig til borgere over 18 år, der er bosat i Skive Kommune, og som har pådraget sig en ny hjerneskade. En senhjerneskade der er en følge af en blodprop i hjernen, hjerneblødning, kranietraume, infektion, iltmangel, tumor i hjernen eller hjernerystelse. 

Hjerneskadekoordinatoren koordinerer sammen med dig og eventuelt dine pårørende:

 • Overgang fra hospital til eget hjem.
 • Tidsplan og målsætning for dit rehabiliteringsforløb.
 • Planlægning og opfølgning af, at du får de rette tilbud på rette tid i dit rehabiliteringsforløb.
 • Kontakt til relevante instanser og fagfolk.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder dig og eventuelt dine pårørende:

 • At rådgive og vejlede dig/jer i forhold til at håndtere ændrede livsvilkår på områderne hjem, arbejde og fritid.
 • Information om hvilke tilbud, der findes til borgere med en senhjerneskade.
 • At tage kontakt, formidle og deltage i møder med relevante instanser og fagfolk.

Hvordan kommer jeg i forbindelse med hjerneskadekoordinatoren?

 • Hospitalet kan kontakte hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med udskrivelse.
 • Du kan selv henvende dig.
 • Dine pårørende kan tage kontakt.
 • Din læge kan tage kontakt.
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan sætte sig i forbindelse med hjerneskadekoordinatoren.

Publiceret 13-01-2020